Search This Blog

Sunday, April 25, 2010

MenDaPaT CiNtA ALLAH

1. Membaca Al-Qur'an dengan penuh penghayatan

2. Mendekatkan diri kepada Allah dengan mengerjakan perkara-perkara sunah

3. Senantiasa mengingat Allah Ta'ala di setiap keadaan, baik dengan: lisan, hati, dan perbuatan yang tercermin dalam segala kondisi;

4. Lebih mementingkan kecintaan Allah Ta'ala daripada kecintaan kepada seorang hamba;

5. Menelaah asma dan sifat-sifat Allah dengan hati;

6. Memikirkan nikmat-nikmat Allah, baik yang nampak maupun yang tersembunyi;

7. Remuk tunduknya hati karena Allah Ta'ala

8. Berkhalwat dengan Allah pada waktu turunnya Allah (ke langit dunia, yaitu sepertiga malam yang akhir sampai dengan waktu fajar-ed);

9. Bergaul dengan orang-orang yang jujur dan mencintai Allah, serta mengambil hasil terbaik dari perkataan mereka;

10. Menjauhi setiap sebab yang menghalangi antara hati dengan Allah Ta'ala

-----------------------------------

Ringkasan dari Perkataan Ibnul Qoyyim di dalam kitab Madarijus Salikin: 3/17.

Dikutip dari Buku Ensiklopedia Mini Muslim karya Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdullah As-Sadhan. Penerbit Pustaka Arafah

No comments:

Post a Comment